Home

Konsekvenser jordbävning

En jordbävning, även kallat jordskalv, innebär att marken skakar och rör på sig. Skakningarna kan resultera i svåra skador på byggnader och intrastruktur, och kan även ge upphov till tsunamier, jordskred och översvämningar.Jordbävningar kan ha förödande konsekvenser och i vissa fall kan de följas av flera efterskalv En jordbävning, även kallat jordskalv, innebär att marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln, den så kallade litosfären.Skakningarna kan orsaka svåra skador på byggnader, och om jordbävningen inträffar under havet kan en flodvåg, tsunami, utlösas och färdas långa sträckor och orsaka stor förödelse när den.

En jordbävning under havet kan utlösa en tsunami, som i Indiska oceanen julen 2004 eller i Japan i mars 2011. En tsunami för med sig den utlösta energin långa sträckor och kan orsaka stor förödelse när vågen slår upp över land. Stora jordbävningar följs alltid av en rad efterskalv, som kan pågå i upp till flera månader Jordbävningar kan ge förödande konsekvenser. När jordskorpan eller den övre manteln rör på sig så uppstår det spänning. När den här spänningen frigörs som energi så leder det till jordbävning eller skalv som man också kan kalla det. Beroende på jordbävningens magnitud så kommer detta att kännas av mer eller mindre

Vårt arbete vid jordbävningar Läkare Utan Gränse

En jordbävning uppstår när spänningen släpper och plattorna rör på sig. På jordytan är bristningar i marken och skakningar den vanligaste konsekvensen av jordskalv Jordbävningen i Lissabon 1755 anses dessutom ha förändrat hela västeuropas utveckling. I framtiden kommer jordbävningar förmodligen kräva än fler dödsoffer. Haitis historia präglas av ett slavuppror som följdes av konflikter med Frankrike, USA och hela Latinamerika som har gjort landet till ett av världens fattigaste länder De flesta jordbävningar och vulkanutbrott inträffar där litosfärplattorna rör sig i förhållande till varandra. I Sverige, som ligger långt in på den eurasiatiska plattan, förekommer visserligen jordbävningar - men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var den jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen väster om ön Sumatra i Indonesien.Detta skalv efterföljdes av flera enorma tsunamier som sköljde över öarna i Bengaliska viken och kustområden i Indonesien (speciellt Aceh), Malaysia, Thailand, Indien, Sri Lanka och Maldiverna [3] den 26 december 2004 Världens kraftigaste jordbävningar. De största jordbävningarna sedan år 1900. Lista med jordbävningen i Japan 2011, Chile 1960, Indiska Oceanen 2004, Alaska 1964 & Kamchatka 1952

Jordbävningen som drabbade Haiti hade en magnitud av 7.0 på richterskalan. FN kallade katastrofen en av de värsta i organisationens historia. På den här sidan kan du kan du läsa mer om svenska myndigheters arbete för jordbävningsdrabbade Haiti. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MS Klimatförändringarnas konsekvenser. Klimatförändringarna har stora och varierande konsekvenser för olika områden på jorden. På vissa ställen är det torka och bristen på vatten som medför fler skogsbränder och sämre skördar. På Arktis och Grönland smälter isen och leder till att vattennivån höjs Eftersom magnituden representerar själva jordbävningen så finns det endast en magnitud per jordbävning. Om man till exempel tittar på jordbävningen i Saguenay QU i Kanada den 25 november 1988 så kan man inte säga att magnituden var 6 i Quebec City och 4 eller 5 i Montreal Det var den mest kraftfulla jordbävning som någonsin drabbat Japan, och en av de fem mest kraftfulla jordbävningar i världen. Jordbävningen utlöste en kraftig tsunami som nådde höjder på upp till 40 meter och jordskalvet flyttade den största japanska ön, Honshu, hela 2,4 meter. Tsunamin förstörde kärnkraftverket Fukushima Jordbävningen den 12 januari, 7,0 på Richterskalan, drabbade det fattigaste landet på västra halvklotet. Den tätbefolkade huvudstaden Port-au-Prince med omnejd fick ta de hårdaste stötarna; där var förödelsen enorm. Det är som om flera Hiroshima-bomber träffat Haiti, sade landets president René Préval, vars vita palats ligger i ruiner

Jordbävningen är den kraftigaste någonsin i USA. Det är också den jordbävning som varat längst, enligt mätningar. Som mest upattas den vertikala förskjutningen varit 11,5 meter Över 200 000 människor dog i jordbävningen i Haiti 2010 som fick förödande konsekvenser. Följ Aftonbladets samlade rapportering om tradegin här Japan är hårt drabbat av jordbävningar och annan seismisk aktivitet. Men Japan är också det land som är bäst förberett på katastrofer. När dagens jordbävning inträffade stängde atomreaktorerna i området av sig automatiskt för att minimera riskerna Jordbävningar kan förskjuta tid och rum Jordbävningar uppstår längs jordskorpans plattgränser. De flesta är ofarliga, men om skakningarna är tillräckligt kraftiga kan de flytta hela städer, rubba jordens rotation och till och med korta ned dygnet med någon millisekund Jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott, tsunamier och jordskred drabbar årligen olika delar av landet. Många byggnader, vägar och annan infrastruktur är inte byggda för att till exempel kunna motstå jordbävningar, I samband med vulkanaktivitet är störningar i flygtrafiken en vanlig konsekvens

En kraftig jordbävning skakade södra och centrala Mexiko på tisdagen. Oaxacas är värst drabbat. - Sker det ett sådant här stort skalv under en stad kan det bli katastrofala konsekvenser. Jordbävningar förekommer i huvudsak längs litosfärplattornas gränser (bild 1.4), och de sker på grund av plattektoniken. Jordbävningar äger i regel rum i samband med vulkanutbrott, dessutom kan jord- och bergsskred utlösa jordbävningar. I samband med tropiska cykloner förekommer ibland jordbävningar En kraftig jordbävning i Japan får långtgående konsekvenser. Kort därefter drabbas östra Japan av en tsunami som för med sig allt i sin väg Alla de senaste nyheterna om Jordbävningen i Chile från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Jordbävningen i Chile från dn.se Jordbävningen dödade 16000 personer och hade över 125 efterskalv. Den stora jordbävningen hade 4 för skalv och man hade många seismometrar runtom i Japan så man kunde varna i förtid. Ändå hann långt ifrån alla undan. Jordbävningens epicentrum låg strax utanför kusten. Just den här jordbävningen hade en väldigt speciell konsekvens

Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en katastrofal jordbävning som åtföljdes av en tsunami som slog in över nordöstra delen av landet och krossade allt i sin väg. När delar av kärnkraftverket i Fukushima exploderade spreds radioaktivitet över ett stort område och hundratusentals människor blev tvungna att lämna sina hem. Byarna närmast kärnkraftverket kommer inte att vara. 3.1 Kartläggning av konsekvenser av kärnkraftsolyckan i Japan Samhällskonsekvenserna i Japan härrör från tre händelser - jordbävning, tsunami och olyckan på kärnkraftverket - och så långt som möjligt har kartläggningen av inträffade konsekvenser strävat efter att identifiera d Konsekvenser av en inflation. En inflation innebär konsekvenser som kan vara svåra att undvika. Bland annat kan inflation leda till att konsumenter och banker inte spenderar på samma sätt eftersom osäkerheten är stor, vilket kan skada den ekonomiska produktionen på sikt. Vissa konsumenter kan tjäna på en inflation Jordbävningen i Mexico 85 var en förödande jordbävning med en intensitet på 8, 1 grader på skalaen av Ritcher som skakade på den mexikanska huvudstaden och grannländerna. Det hände torsdagen den 19 september 1985 kl 07:17 på morgonen och varade nästan två minuter. Men i Mexiko City kändes klockan 19:19. Dess epice

Följderna av jordbävningar är alla de situationer som uppstår efter en tellurisk rörelse uppträder. Svårighetsgraden av dessa konsekvenser beror huvudsakligen på jordbävningens storlek och det sammanhang där det förekommer. När vi talar om jordbävningar, förstår vi någon tellurisk rörelse som uppstår genom rörelsen som produceras i markbundna fel, allt från en viss rörelse. En serie omfattande jordbävningar (minst 6,0 på Richterskalan) drabbade området Canterbury i Nya Zeeland under 2010 och 2011. Illustration: Colourbox. I JAMA Psychiatry presenteras en studie i vilken man undersökt psykiatriska konsekvenser för människor som drabbats av en naturkatastrof den konsekvenser av jordbävningar är alla de situationer som uppstår efter en tellurisk rörelse inträffar.Svårighetsgraden av dessa konsekvenser beror huvudsakligen på jordbävningens storlek och det sammanhang där det förekommer. När vi talar om jordbävningar, förstår vi någon tellurisk rörelse som uppstår genom rörelsen som produceras i markbundna fel, allt från en viss. Jordbävningen i Mexico 85 var en förödande jordbävning med en intensitet på 8,1 grader på skalaen av Ritcher som skakade på den mexikanska huvudstaden och grannländerna. Det hände torsdagen den 19 september 1985 kl 717 på morgonen och varade nästan två minuter. Men i Mexiko City kändes klockan 71 Stora jordbävningar eller jordskalv följs även av en efterskalv som kan hålla på i månader och uppgå till åtskilliga tusental. Med dom kraftigaste jordbävningarna kan stora efterskalv som är större än huvudskalvet i samband uppkomma, vilket är väldigt sällsynt och ibland kan det bildas förskalv innan det stora skalvet

Jordbävning - Wikipedi

Jordbävningar och jordskalv - Krisinformation

 1. Konsekvenser för människors hälsa Klimatförändringarna kan innebära extrema värmeböljor, längre vegetationsperioder, ökad förekomst av pollen och ökad utbredning av fästingar. Samtliga förändringar som kan få konsekvenser för vår hälsa
 2. Jordbävningen var av en av de högsta magnituderna som någonsin har observerats. Kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi, som hade sex reaktorblock, var konstruerat för att stå emot jordbävningar och flodvågor men inte flodvågor av den höjd som följde på jordbävningen den 11 mars 2011
 3. Jordbävningen 1751 förstörde stora delar av det nybyggda Port-au-Prince. 1770 inträffade återigen ett större skalv som orsakade mycket förstörelse, detta skalv skedde på samma förkastning som skalven 1751 och 12/1-2010 men längre ut på Tiburonhalvön. Skalvet orsakade ett flertal jordskred. Konsekvenser av magnitud 7 skalvet på Hait
 4. Figuren ovan hämtad från United States Geological Survey. Den beskriver hur vulkanism (och magmatism djupare ner i jordskorpan) främst sker längs gränserna mellan jordskorpans plattor: längs mitt-oceana ryggar och kontinentala riftzoner där jordskorpan spricker upp och plattorna glider isär, och längs subduktionszoner där oceanisk jordskorpa glider ner i manteln och smälter upp
 5. En jordbävning kan ha förödande konsekvenser, hus kan förstöras, stora byggnader kan rasa, folk kan begravas i sten, aska och rester från byggnader. Allt som är i närheten av jordbävningen påverkas, men framför allt de fattiga städerna

Konsekvenserna från andra världskriget skiljer sig mycket från 1:a världskriget; man hade lärt sig att hårda villkor som Versaillesfreden inte förde något gott med sig. Tvärtom fick de europeiska länderna ekonomisk hjälp från bland annat USA (Marshallhjälpen) för att bygga upp länderna igen. USA ockuperade Japan fram till 1952 med tanke om att starta demokratisering och att. I dag, den 17 augusti, har det gått 20 år sedan den förödande jordbävningen i Izmit i Turkiet. Åtminstone 17 000 människor dog. I Turkiets största stad Istanbul är man medveten om att en. jordbävningen. Sociala konsekvenser av en jordbävning Att ständigt vara rädd för att marken plötsligt ska börja skaka under ens fötter får konsekvenser för samhället och gemenskapen. I Christchurch samlades människor från förorterna för att hjälpa de värst drabbade. Till en början handlade det bara om att överleva, me

Om jordbävningar Publicerad: 01 januari 2018 . Då och då får vi rapporter om jordbävningar och dess konsekvenser från runt om i världen. För ett par år sedan inträffade två stora jordbävningar med förödande följder för befolkningen i Japan och Ecuador jordbävning..... 29. 4 Konsekvensutredning EKS 10 Boverket SS-EN 1997-2 Dimensionering av Konsekvenser för personer med nedsatt funktionsförmåga.. 33 Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv..... 34 Författningsändringar med.

Att basera konsekvenserna av ett framtida stort skalv i södra Kalifornien på jordbävningen i Northridge eller något av de mellanstora skalv som inträffat i området vore att underskatta alldeles kolossalt

Jordbävning - Nyheter, artiklar, reportage och video

Av jordbävning, tsunami och kärnkraftshaveri så är det främst den väldiga vågen som får stora ekologiska konsekvenser, det säger systemekologen Clare Bradshaw vid Stockholms universitet 1976 drabbades Kina av en Tangshan-jordbävningen som dödade fler än 100 000 människor. San Fransisco, USA, drabbades 1906 av förödelser i samband med en kraftig jordbävning. Den orsakade kraftiga bränder som förmodligen fick värre konsekvenser än själva jordbävningen. Det kraftigaste skalvet skedde i Chil

Jordbävning är en av många typer av naturkatastrofe

Jordbävning - Nyheter, artiklar, Jorden saktar ner - och det kan få katastrofala konsekvenser . Många döda efter jordbävning i Irak och Iran - här är allt vi. Japan: Kraftig jordbävning utanför Fukushima Uppdaterad 22 november 2016 Publicerad 21 november 2016 Ett kraftigt skalv med magnituden 6,9 i den japanska grynigen orsakade en tsunami som hotade. Kraftig jordbävning i Kalifornien. Ett jordskalv med magnituden 6,4 har inträffat i södra Kalifornien, nära staden Ridgecrest cirka 32 mil nordöst om Los Angeles, USA:s geologiska myndighet USGS. TT. Uppdaterad: 4 juli 2019, 20:17 Publicerad: 4 juli 2019, 20:17 PSYKOSOCIALA KONSEKVENSER AV TSUNAMIKATASTROFEN 2004 UR ETT NORDISKT PERSPEKTIV KUNSKAPSCENTRUM FÖR KATASTROFPSYKIATRI, UPPSALA UNIVERSITET, 2019 7 Inledning Flodvågskatastrofen i Indiska Oceanen 2004 anses vara en av världens svåraste naturkatastrofer. Jordbävningen som föregick flodvågen upp Vilka konsekvenser får det för befolkningen i drabbade områden? Vi utgår ifrån några kända vulkanutbrott och jordbävningar, och gör övningar i mindre grupper där ni hjälper varandra att komma fram till svar på uppgifterna, vilka sedan diskuteras i helgrupp

Jordbävning A till Ö - allt om jordbävningar och lite till

62 människor har bekräftats döda och över 900 skadade i den turkiska hamnstaden Izmir efter jordbävningen och den efterföljande flodvågen i fredags. Under natten till söndag grävde räddningsarbetare fram 70-årige Ahmet Citim som legat i 34 timmar under rasmassorna, rapporterar nyhetsbyrån AP . - Jag förlorade aldrig hoppet, ska mannen ha sagt konsekvenser att det överstiger det drabbade samhällets förmåga att klara av de mänskliga och ekonomiska påfrestningarna. 8 Katastrofer brukar delas in i olika typer. Naturkatastrofer ou som uppstår av effekterna av naturhändelser såsom tsuna-mis, orkaner, jordbävningar eller vulkanutbrott. Katastro En kraftig jordbävning har inträffat i Egeiska havet mellan Turkiet och Grekland. Enligt rapporter har fyra personer dött och 120 skadats. Flera byggnader har kollapsat och en mindre tsunami. Jordbävningen i Haiti 2010 var en jordbävning med magnituden 7,0 på momentmagnitudskalan (cirka 7,8 på richterskalan) med epicentrum beläget omkring 25 kilometer sydväst om huvudstaden Port-au-Prince i Haiti, klockan 16.53.10 lokal tid (22.53.10 CET) på tisdagen den 12 januari 2010

Jordbävningar Geografi SO-rumme

Haiti drabbas emellanåt av orkaner, översvämningar, jordskred, torka och jordbävningar. Det är katastrofer som landet och dess resurssvaga befolkning har svårt att klara av. 2010 drabbas landet av en kraftig jordbävning som hade ofattbart stora konsekvenser Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller föreskrifter och allmänna råd till kraven på byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Europeiska konstruktionsstandarder EKS anger hur de europeiska konstruktionsstandarderna, så kallade eurokoder, ska tillämpas. EKS utgör tillsammans med eurokoderna det svenska. Jordbävningar orsaker och konsekvenser Ida, Samira och Erla Tsunamier är gigantiska och långa oceaniska vågor som uppstår som ett resultat av en vulkanutbrott eller jordbävningar under vattnet med en storlek på mer än 7 poäng. Under en underjordisk jordbävning förskjuts delar av havsbotten, vilket utgör en rad destruktiva vågor konsekvenserna betydande. I norra delen av Sverige kan det bli allt vanligare med extrem nederbörd. Svåra översvämningar kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis vägar, järnvägar, broar, industrier och bostäder liksom för energi- och dricksvattenförsörj-ningen. Det finns också risk för att förore

Grafik: Så uppstod tsunamin | SVT Nyheter

Jordbävningar och vulkaner - SG

Jordbävningen ska ha ägt rum tio kilometer under markytan. Epicentrum för skalvet är vid staden Halabaja i nordöstra Irak, men med liten risk för allvarliga konsekvenser På natten den 19 oktober förra året, en jordbävning i Uralerna. Det här mycket överraskade inte bara dess invånare utan även seismologer, eftersom terrängen ligger i ett sådant territorium, vilket är skyddat mot sådana katastrofer Jordbävningen inträffade den 14:46 lokal tid fredagen den 11 mars 2011. men utan att händelsen ledde till några allvarliga konsekvenser. Fukushimas konsekvenser för kärnkraften. Det var givetvis i första hand Japan som drabbades av konsekvenserna av Fukushima-olyckan Utbrottet kan också orsaka översvämningar, jordbävningar och jordskred. Undvik att andas in gaser från vulkanen. Täck för ansiktet med en fuktig tygbit, eller om du kan, en gasmask eller skyddsmask med andningsfilter. Stå upprätt, eftersom de giftiga gaserna sjunker till marken Naturkatastrofer | Förberedelse och Konsekvenser En kortare fördjupningsuppgift som redogör för fenomenet naturkatastrof och vilka konsekvenser/problem som kan uppstå för både individ och samhället vid händelse av en naturkatastrof (bland annat genom att använda Haiti 2010 som exempel)

Video: Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 - Wikipedi

Naturkatastrof – WikipediaSeismologen: ”Många kommer att bli hemlösa” | SVT NyheterVad innebär brytpunktssamtalJordens inre och yttre krafter En av orsakerna till attoverview for Flax42

Barnrättsorganisationen Plan International tar en aktiv del av den nationella katastrofstödsinsats som inletts efter lördagens jordbävning i Ecuador. Organisationen står redo, genom sin lokala närvaro i landet, att stötta barn och deras familjer för att inte jordbävningen ska leda till livslånga konsekvenser för utsatta barn Vulkanisk aktivitet. Förutom den yttre kärnan, som troligen är flytande, är materialet i jordens inre fast. Hur kan då delar av den smälta och komma upp till ytan vid vulkanutbrott Klicka pÃ¥ kartan för att zooma: Senaste skalvet : 2018-11-09 19:12:37 (UTC), M 4.9 236 km NNE om Ternate, Indonesia: Nyheter: 2018-10-30 20:48, Två skalv med magnitud 5.6 resp 5.7 inträffade idag 04:00 resp. 14:12 svensk tid i Joniska havet ca 35 km väst-sydväst om den grekiska ön Zakynthos

 • Sakkunnig rättegång.
 • Tatort wiki.
 • Mumok kinder.
 • Ikea sultan.
 • Vad är weibo.
 • Typiskt svenskt.
 • Matt caughthran.
 • Jbl reflect mini bt review.
 • Justin chambers family.
 • Bygga utanför detaljplan.
 • Sarv synonymer.
 • Blå pasta.
 • Tvåskaftad vävnad.
 • Kronisk bronkit alternativ behandling.
 • Syntax error stockholm halloween.
 • Höll konkubiner på palats.
 • Luftstrupen latin.
 • Vad är periferiseendet.
 • Alcro krita.
 • Mälarsalen dans lördagar.
 • Hemmabio.
 • Lön till maka aktiebolag.
 • Anticimex göteborg mail.
 • Möbelaffär falkenberg.
 • Gnbf gewichtsklassen.
 • Bekannte fotografen instagram.
 • Brugte maskiner industri.
 • Bostadsbidrag ensamstående.
 • Begagnade husvagnar småland.
 • Bra dagisskor.
 • Vilka kan konsekvenserna bli av att inte bli speglad?.
 • Packlista vandring dagstur.
 • Rullomkrets traktordäck.
 • Vitalista.
 • Server probleme cs go.
 • Hur känns riktig kärlek.
 • Mikumi national park.
 • Åldrande föräldrar.
 • Trauma spädbarn.
 • Warszawa restauranger.
 • Måsten i marrakech.