Home

Engelska som officiellt språk

Engelska kanske inte är det officiella språket i USA, men det är det mest talade språket i landet, med spanska som den näst vanligaste språket. Hur engelska blev ett globalt språk Ett globalt språk är något som talas av miljontals människor runt om i världen Gör engelska till officiellt andraspråk i Sverige Publicerad 2018-03-04 Det är slöseri med resurser att lära alla flyktingar att tala svenska - det räcker med engelska Givetvis engelska, som lärs ut i svenska skolor, som pumpas ut via medier som tv-kanaler, filmkanaler, youtube, m fl, där undertexter utgör ett utmärkt utbildningsverktyg. Filippinerna har 10% av sin befolkning jobbandes utomlands. Dom har, sedan sin tid från den amerikanska kolonialismen, anammat engelska som kompletterande nationellt språk Engelska som officiellt språk i Sverige. 23 Januari 2015, 19:04 I gällande svensk språklag från 1 juli 2009 är huvudbeslutet att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige. Förutom svenskan har Sverige fem officiella minoritetsspråk; finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch Detta betyder att det är det primära språket i det vardagliga livet och arbetet, men inte formellt listat som det officiella språket. Till exempel så har inte U.S.A. ett officiellt språk, men engelska är de facto officiella språket. Slutligen så finns det många andra länder där engelska pratas som ett mindre språk

Vilka länder har engelska som officiellt språk

 1. erar i praktiken
 2. stone för
 3. Webbens framväxt med mängder av tjänster som bara släpps i engelsk version har förstås också påverkat språket. När Joakim Jardenberg skrev sitt inlägg Skippa svenskan i maj 2010 var det aldrig någon tvekan om vilket språk som Sverige skulle tjäna mest på att ansluta sig till
Pratbubblor: På språknördig utflykt i Wales

Engelska är ett utav de mest talade språken i världen. Trots att många länder har ett eget språk som i första hand används kan större delen av befolkningen ändå tala engelska. Det beror på att engelska räknas som ett globalt språk och läses även i skolan av ungdomar från en mycket ung ålder Engelska språket har sitt ursprung i de olika dialekter som germanerna förde med sig från nuvarande Danmark, Nederländerna och Tyskland. De äldsta bevarade engelska texterna skrevs med runor. Kristna missionärer införde under 600-talet det latinska alfabetet med 2 Engelsk översättning av 'officiellt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Engelska är också officiellt språk och många malteser talar även italienska. Swedish Den försening som kommissionen officiellt har erkänt kom som en chock för oss Engelska är även nummer 1 när det kommer till Världspråket med stort V! För övrigt så är Sverige ett av världens länder där stora delar av befolkningen behärskar just engelska trots att det inte är en del av landets officiella språk. Engelsktalande länder: 1. Akrotiri och Dhekelia (Tillhör Storbritannien) 2

Engelsktalande resenärer skulle vara klokt att veta vilka länder lista engelska som officiellt språk . Anländer på en ny plats bara för att upptäcka att de flesta av de infödda talar ett annat språk kan göra även de mest grundläggande av transaktioner ganska svårt Båda språken har officiell status: setswana som det nationella språket, engelska som det internationella språket. Barnen i Botswana får sin undervisning på setswana under de tre första. Officiellt språk: engelska, officiellt Republiken Zimbabwe (engelska: som är förbjudna att handla till annan kurs än den officiella, agerar nu i stället. Engelskan är också ett av de officiella språken i FN, och ett av de två huvudspråken i EU Engelska språket i Kanada Som vår diskussion var på PM, en av två officiella språk, svenska och engelska. Just nu passar det inte, dem flesta må vara bra på engelska men alla kan ju som sagt inte språket riktigt. Kanske i framtiden som ett sidospråk till svenskan. Lika bra att införa tyska också som officiellt språk Engelska används visserligen dagligen i Irland och Malta, men då länderna valt gaeliska och maltesiska som officiella EU-språk är Storbritannien i dag det enda medlemsland som anmält.

Gör engelska till officiellt andraspråk i Sverige - DN

Engelsk översättning av 'språk' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Mitt modersmål är ett av de europeiska språk som talas av en miljon människor. Vi har 23 officiella språk och över 60 regionala språk, minoritetsspråk och mindre använda språk Ett officiellt språk är ett språk som specifikt anges vara ett sådant i länders, delstaters eller i andra områdens konstitutioner eller lagar.De officiella språken används i landets offentliga administration och är de språk som lagar, domar och myndighetsbeslut avfattas på.. I Finlands grundlag och språklag används begreppet nationalspråk av samma betydelse

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa engelska som officiellt andra språk för att locka kapital, företagare, entreprenörer, forskare och arbetskraftsinvandrare och tillkännager detta för regeringen Formellt har inte USA fastslagit att engelska är officiellt språk på federal nivå, även om engelska de facto fungerat som officiellt språk alltsedan 1783 Hur det blev ett språk som nästan alla svenskar kan göra sig förstådda på, och de yngre generationerna pratar mer eller mindre flytande. Fokuset för arbetet ligger på tidsperioden från 1920 till 1970 med en del tillbakablickar för att hjälpa läsarens förståelse. Kort sagt: hur engelska blev vårt andra språk Språk i Finland. Finlands nationalspråk är finska och svenska. De är likvärdiga enligt lagen och ska kunna användas på alla samhällets områden. År 2017 hade 4 848 761 personer i Finland finska som modersmål. 289 052 personer hade svenska som modersmål

Språk engelska är officiellt språk; hausa, yoruba och igbo är stora regionala språk, därutöver finns upp till 500 lokala språk Källor. Mer läsning finns här! Via vårt nyhetsbrev får du uppdaterad information om vad som händer vid Utrikespolitiska institutet Engelska (engelska: English) är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin.Det är världens mest spridda språk och fungerar i många delar av världen som lingua franca. [2 Tekniskt sett har USA inte ett officiellt språk på en federal nivå, även om vissa stater har deklarerat engelska som sitt officiella språk. Medan engelska är det vanligaste språket som talas i USA, är det definitivt inte det enda. USA består av människor från många olika bakgrunder som pratar många underbara språk! Det betyder att.

Bilder - Barbados | SOLFAKTOR

Så , Bör vi införa Engelska som ett officiellt språk i Sverige? Kom att tänk apå det när jag snackade med trevlig-snubbe om språk. Vad tycker ni? MAn kommer ju nästan längre på at bara kunna engelska i Sverige än bara svenska Engelska är ytterligare ett språk som härstammar ur germanska - den västgermanska grenen. Det engelska språket är ett världsspråk som ofta är det språk man tar till när man är utomlands och har svårt att göra sig förstådd på annat vis, om man inte behärskar språket i landet Även när engelska förlorade sin officiella status i några av de tidigare engelska kolonierna, exploderade användningen av engelska som främmande språk i hela världen. USA:s ekonomiska och kulturella dominans under senare delen av 1900-talet har dessutom medverkat till att engelska har intagit en språklig ledarposition Det är officiellt språk i en tredjedel av världens länder och har cirka 300 miljoner modersmålstalare. Att använda engelska som arbetsspråk kan alltså underlätta och bidra till en ökad internationalisering av företag och akademi, Engelska språket som koncernspråk

Gästskribent Lennart Bengtsson: Engelska som officiellt

 1. Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt
 2. Engelska i Pakistan- pakistanska engelska -shares de breda egenskaperna hos South Asian engelska i allmänhet och liknar den som talas i angränsande regioner i norra Indien. Som i många tidigare brittiska kolonier, Engelska först haft status som officiellt språk vid sidan av Urdu efter självständigheten 1947
 3. Här är världens mest talade språk. Här ser du en lista över världens 13 mest talade språk rangordnade efter antalet människor som har språket som modersmål. Vi har också angivit var språken har störst utbredning. 1. Kinesiska (mandarin) Som modersmål: 955 miljoner människor Talas av: 1,2 miljarder människor
 4. Varför inte göra engelska till officiellt språk i Finland? Det föreslår Nokias styrelseordförande Risto Siilasmaa.Enligt Risto Siilasmaa skulle engelska som officiellt språk ha en enorm symbolisk betydelse i Finlands strävan efter att höja sin konkurrenskraft
 5. officiellt språk översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 6. skar kunskaperna i språk som tyska och franska. Vi lånar in allt fler engelska ord och uttryck: e-mail, date, swipe, tags

Engelska är näst störst av alla språken som modersmål i världen. Det är hela trehundrasextio (367) miljoner personer som pratar engelska. Ett annat språk är ännu större än engelska och det är kinesiskan. Just det språket använder en komma två (1,2) miljoner människor sig av. För att lära sig vad fyrahundrafemtio tusen ( 450. Mer om världens största språk. Engelska är det språk som har flest talare om man räknar samman alla som har engelska som första- och andraspråk. Antalet engelsktalande personer varierar beroende på hur man räknar. De flesta lingvister räknar att engelska talas i 146 länder Engelska används visserligen dagligen i Irland och Malta, men då länderna valt gaeliska och maltesiska som officiella EU-språk är Storbritannien I dag det enda medlemsland som anmält engelska som eget språk. - Engelska är vårt officiella språk därför att det har anmälts av Storbritannien. Om vi inte har med Storbritannien, har vi.

Danskdödaren jan malmsjö

Engelska är det officiella språket och har egentligen inget med UK som medlemsland att göra. Alla talar engelska till skillnad från franska eller tyska. Allmänheten har f.ö inte omedelbar tillgång till (svenska) dokument i den dagliga offentliga kommunikationen Engelska är emellertid officiellt språk i flera områden utanför Europa som tillhör Storbritannien. Däremot finns fem officiella landsdelsspråk eller minoritetsspråk enligt Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk : kymriska (som jämte engelska är officiellt språk i Wales ), skotsk gäliska (i Skottland ), lågskotska (i Skottland och Nordirland ), iriska (i.

Som medborgare i ett EU-land har du rätt att använda något av de 24 officiella språken för att kontakta EU:s institutioner, som är skyldiga att svara dig på samma språk. All EU-lagstiftning och andra rättsakter publiceras på alla officiella språk utom på iriska (av resursskäl översätts för närvarande bara förordningar som antagits av både ministerrådet och Europaparlamentet. Finns åtminstone på de språk som var officiella EU-språk när dokumentet publicerades. Dokument som inte är rättsligt bindande finns normalt på engelska, franska och tyska. Allmän information Finns på alla officiella EU-språk. Brådskande eller kortlivad information Läggs först ut på bara ett språk, beroende på målgrupp. Andra.

Sydafrika

Anthropocene - Engelska som officiellt språk i Sverige

Runt 335 miljoner människor har engelska som modersmål, vilket gör det till världens tredje största språk. De flesta som har engelska som modersmål bor i USA, Australien, Storbritannien, Irland, Kanada och Nya Zeeland, men också i till exempel Indien och Sydafrika Bland språk som föreslagits finns engelska, latin och esperanto. Mot engelska talar att det skulle ge irländare ett övertag, och mot latin talar att det skulle ge talarna av de språk som kommer från latinet (italienska, franska, spanska och portugisiska) ett visst övertag och att latin talas och förstås av mycket få människor i dag När nybyggarna kom till Australien svämmade kontinenten över av engelska ord. Aboriginerna snappade upp dem, och anpassade dem till sina egna språk. Ibland gick det så fort att orden hann före de ting som de var tänkta att beteckna. Ngarla är ett av Australiens många aboriginfolk. Traditionellt har ngarla levt längs Indiska oceanens kust i den nordvästra delen av landet. Leta upp. Allt är väl inte så enkelt som det verkar...det är ju svårt att föreställa sig, att om man ska bosätta sig i ett land som har engelska som officiellt språk, kommer det att innebära att man inte förstår vad som sägs i telefonen (om inte den andra parten är utlänning precis som jag och råkar prata engelska!), inte kan göra sig förstådd i en del affärer med mindre än att. Som modersmål talas engelska av mellan 350 och 400 miljoner människor och minst lika många använder språket som officiellt andraspråk. Engelska institutionen är en internationell institution med studenter och lärare från många delar av världen

Engelska runt om i världen: Hur många länder pratar

Hur blev engelska världens mest talade språk? - ESL

Argument för/emot engelskan som officiellt språk i världen

Uttrycket fit for fight är ganska vanligt i Sverige, ibland med tillägget som man säger på engelska. Men en engelsman som bor i Sverige kommenterade saken: The problem is we don't. Britterna skulle inte ta uttrycket fit for fight i sin mun, utan skulle i stället snarare säga ready to go. Det engelska uttrycket fighting fit är däremot det som ligger bakom den svensk Ansökningar om EU:s forskningsanslag kan lämnas in på vilket officiellt språk som helst, men i praktiken är så gott som alla ansökningar på engelska av varierande kvalitet och betydelse. Forskare som inte har engelska som sitt första professionella språk blir de facto marginaliserade Malta har två officiella språk, engelska och maltesiska. Maltesiskan är ett ganska egensinnigt språk att båda läsa och lyssna till, men i princip alla malteser pratar god engelska. Som besökare på Malta klarar du dig utmärkt med engelska Singapore English ( SgE, SE, en-SG) är en uppsättning sorter av det engelska språket som är infödd i Singapore.Engelskspråk som talas i Singapore, av vilka det finns två huvudformer, är Standard Singapore English och Singapore Colloquial English (bättre känd som Singlish).Engelska är det första språket i flertalet av befolkningen.. Det engelska språket grundades i Singapore av. Från den 1 juli 2009 är äntligen svenska officiellt språk i Sverige. Det märkliga faktum att svenska språket inte haft officiell status (vilket nationella språk har i andra länder), har nu, sent, mycket sent omsider rättats till och svenskan är officiellt språk i Sverige vid sidan av romani chib, meänkieli, samiska, jiddish och finska, d

Tänk om engelska var Sveriges nästa språk? - Internetworl

 1. Sydafrika är ett land där man använder sig av väldigt många språk. Idag pratar man hela 11 olika språk i hela Sydafrika, de elva språken är. Afrikanska Engelska Ndebele Pedi Sotho Swazi tsonga Tswana Venda Xhosa Zulu Under den tidigare apartheidregimens var de officiella språken i Sydafrika endast afrikanska och engelska. Men under 1900-talets reformer
 2. st ett officiellt språk med omkring 100 i dessa länder som känner igen mer än ett språk
 3. oritet i den tyska delstaten Schleswig-Holstein. I området Sydslesvig har danska sedan 2015 haft status som ett av flera officiella språk. Finska talas och är ett erkänt
 4. Engelska används visserligen dagligen i Irland och Malta, men då länderna valt gaeliska och maltesiska som officiella EU-språk är Storbritannien I dag det enda medlemsland som anmält.
 5. dre lokala språk och dialekter av språk
 6. 13 § Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas. Den enskildes tillgång till språk. 14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ge
 7. erade, och de brittiska koloniseringarna i södra Asien ägde rum Sri Lanka: singalesiska, tamil och engelska; Storbritannien (se Språk i Storbritannien) har inget.

Engelska är också officiellt språk i de flesta internationella organ, till exempel FN, EU och Nato, samt för sjöfart och flygtrafik. Det är därför det är så viktigt att lära sig engelska, eftersom engelskan går att använda nästan överallt i världen. Engelskan är ett mycket ordrikt språk De officiella språken på Malta är maltesiska och engelska. Maltesiska är ett semitiskt språk uppblandat med romanska och arabiska ord. Maltesiska är det enda semitiska språket i världen som skrivs med latinska bokstäver. Engelska är officiellt andraspråk och talas av praktiskt taget alla malteser, många förstår även italiensk Engelska är det mest spridda språket i världen, det är officiellt språket i hela 67 länder runt om i världen. Då är det också enkelt att förstå att det finns en mängd olika dialekter av språket och dialekterna skiljer sig ganska mycket. En del dialekter kan vara svåra att förstå, även för de som har May 7, 201

Engelska är tillsammans med maori och teckenspråk de officiella språken i Nya Zeeland. 2006 blev både maori och teckenspråk officiella språk för landet tillsammans med engelskan. Nya Zeeland var det första landet i världen att anta teckenspråket som officiellt språk Gästskribent Lennart Bengtsson: Engelska som officiellt (andra) språk i Sverige. Verkar rimligt. Mina universitetsstudier i Lund bestod av till 90 % engelskspråkig litteratur. Jag tycker därför att det är märkligt att universitetsstudier idag i så hög utsträckning består av litteratur på svenska femtio år senare

är de länder där engelska talas som första och oftast enda språk. Det är framför allt USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Mellancirkeln, som omfattar uppemot 500 miljoner människor framför allt i Afrika och Asien, är de länder där engelska är ett mer eller mindre officiellt andraspråk Engelskan är också ett av de officiella språken i FN, och ett av de två huvudspråken i EU. Inom Nato är engelska det språk som används i de sammanhang där medlemsländer med två eller flera olika språk deltar. Dialekter Brittisk engelska. Huvudartikel: Brittisk engelska Det danska språket är närmast släkt med svenska, norska, färöiska och isländska. Men i vidare bemärkelse också släkt med till exempel tyska, flamländska och engelska. Och dessa germanska språk utgör en gren av de indoeuropeiska språken. Det finns inget officiellt språk, men danska är lagstadgat som rättsspråk

Engelsktalande länder - här talar man engelska

 1. Fråga 8: Vad är officiella namnet på KTH på olika språk? Svar: Officiella namn på KTH finns bara på svenska och engelska. På övriga språk använder man i officiella sammanhang engelska benämningen. Se vidare skrivregler för KTH. I dagligt tal kan det finnas behov av ett namn på det lokala språket
 2. Brexit: Engelska slutar vara officiellt språk i EU Lär dig mer om det engelska språkets ursprung | norstedtsord.se Inför engelska som ett officiellt språk i sverige by Carl.
 3. officiellt dokument översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Det språk som står först i listan är det som används för menyer och knappar i Office. Observera att om ditt visningsspråk i Windows inte också är installerat i Office kommer ditt visningsspråk i Office att visas på nästa språk i visningslistan Testa dina språkkunskaper. Gör ett webbaserat inplaceringstest och testa dina språkkunskaper online. Du kan göra språktestet för att enklare kunna välja kurs i engelska, svenska, franska, tyska, italienska, spanska, norska och danska 5 engelska uttryck för att låta som en infödd, nu! Lär dig språk september 13, 2017 Om du någon gång tidigare har studerat ett språk, vet du att hemligheten med att låta som en infödd är att kunna använda idiomatiska uttryck utan att blinka (som jag ju just gjorde här!)

engelska - Uppslagsverk - NE

 1. För två år sedan utsågs Sverige till världens bästa land på engelska (givetvis inte inkluderande de länder som har engelska som officiellt språk). Förra året fick vi se oss slagna av.
 2. Engelska är emellertid officiellt språk i flera områden utanför Europa som tillhör Storbritannien. Sverige har inget officiellt språk. Däremot ett s.k. huvudspråk, svenska, som inte är lagfäst. Svenska är bara officiellt språk i Finland och i EU
 3. Detta bedömningsstöd i digital läsförståelse i engelska kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, ståelse på respektive lands officiella språk (ett eller flera)
 4. Sökte efter officiellt språk i ordboken. Översättning: engelska: official language, franska: langue officielle, nederländska: officiële taal, spanska: lengua.
 5. Kinesiskan ökar i betydelse och efter brexit kommer de engelskspråkiga inom EU vara väldigt få. Vad innebär detta och hur mår engelskan egentligen, det ger vår expert svar på

OFFICIELLT - engelsk översättning - bab

Myndigheter ska använda ett språk som är begripligt för så många som möjligt, även för personer som inte har svenska som modersmål. De ska också se till att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Svenska är också Sveriges officiella språk i internationella sammanhang Men i vissa länder där det finns många språk som inte är allmänt talade kan dessa språk få officiell status för att skydda dem. Till exempel i NZ finns ett språk som heter Maori som talas av mindre än 5% av befolkningen men det kallas ett officiellt språk Många företag har engelska som arbetsspråk, Att en språklag som gör svenska till Sveriges officiella språk antogs den 1 juli 2009 är det kanske tydligaste uttrycket för detta Sydamerika är en stor världskontinent som består av flertalet länder och språk. Tack vare de stora spanska kolonisatörerna så är det flesta av Sydamerikas länder spansktalande. Här listar vi alla länder och deras officiella språk

Egen vattenkran eller gemensam med grannarna? | Miljöportalen

Lista: Länder där man talar engelska - Flygtid

Dessutom är engelska ännu inte ett officiellt språk i Sverige. Storbritannien har ju nu lämnat EU via Brexit. Då kommer engelska språket säkert att förlora lite av sin betydelse i Europa/EU. Jag anser att skolor som har engelskspråkig undervisning som affärsidé på sikt kommer att hota utvecklingen för det svenska språket OL står för Officiellt språk. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Officiellt språk, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Officiellt språk på engelska språket. Tänk på att förkortningen för OL används flitigt i branscher som bank, dator, utbildning, ekonomi. Engelska är det officiella språket i Jamaica.Patois (pat-wah), som är en kombination av afrikanska språk twi och kwa men baserat på det engelska språket, används i allmänhet i informellt tal.Svar:Även om engelska är nu det officiella språket i . . . Vilka språk talas i Israel&quest Men det hjälper inte. Svenska är inte skyddat som officiellt språk i Sverige. Det är det däremot i Finland. Helt groteskt.Att göra engelska obligatorisk är helt oklokt. Det enda språket som ska vara obligatoriskt är svenska. Sedan ska man kräva att folk kan ytterligare några språk, utan att sätta det ena före det andra

Vilka länder talar engelska som officiella språk

FN: s officiella handlingar (FN) är skrivna på sex olika språk. Vidare kommunicerar FN-medlemmarna även under dessa möten på dessa språk. Det vill säga representanten för varje land som bildar FN kan tala på något av de sex officiella språken, som är spanska, engelska, kinesiska, ryska, franska och arabiska Engelska är det officiella språket men de viktigaste regionala språken är Hausa Igbo, Yoruba Edo, Efik, Fulani, Idoma, Ijaw och Kanuri. Här är en komplett lista av alla 528 språk som talas i Nigeria, inklusive några som har inga kända infödda längre

Är engelska vårt andraspråk? G

Mandarin är modersmål för ca 70 procent (ca 900 miljoner) av de som talar kinesiska i Kina och de därefter största dialekterna, eller snarare kinesiska språken, är Shanghai-dialekten (ca sju procent) och yue/kantonesiska (ca fem procent). De starkt avvikande dialekterna inom det kinesiska språkområdet finns framför allt i de sydöstra provinserna Guangdong, Fujian, Hunan, Jiangxi och. officiellt språk adj + s: TEFL n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. acronym (Teaching English as a Foreign Language) undervisning i engelska som främmande språk s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: boll, person, Stockholm. After getting a certificate in TEFL, Samantha moved to Thailand to teach English 10 Språk officiellt ämne i det svenska skolväsendet (Hellström, 1985). Tyskan, som av tradition haft en stark ställning i Sverige och som länge (fram till 1946) varit det språk som påbörjades före engelskan, valdes i Lgr 62 av cirka 40 % av eleverna medan mer blygsamma cir-ka 20 % valde franska

Faktoider: 2013-02

Engelska är det andra officiella språket och det som används mest inom högre utbildning, regering och handel. Engelsk er også offisielt språk og det som brukes mest innen høyere utdannelse, landets styre og handel. @omegawiki Antatte oversettelser. Vis algoritme-genererte oversettelser. vis Att svenskan skulle kunna vara utrotningshotad är troligen inget flertalet svenskar ägnar någon tanke när vi svänger oss med engelska uttryck. So what!, Sure, whatever. Ändå är det så att språk dör ut på löpande band och språkforskare beräknar en halvering av antalet språk under det närmsta seklet. Det är också så att engelskanvändning ha Kanadas officiella språk är kolonisatörernas: franska och engelska. Ursprungsbefolkningens språk är undanträngda, men deras användare vägrar att ge upp. First Nations är benämningen på ursprungs-befolkningen och det talas ett femtiotal inhemska språk. Samtidigt leder den stora invandringen till nya språk. Till Toronto kommer årligen 260 000 immigranter och 49 procent av stadens.

 • Moonraker stream.
 • La liga 2017 18.
 • Kwh till watt.
 • Slim cigaretter.
 • Otis hiss felanmälan.
 • Darya domracheva ole einar björndalen.
 • Vad betyder preteritum.
 • Dna sequencing technology.
 • Bastec programvara.
 • Faker smeb.
 • Motsats till insatt.
 • Rca hona till 2 hane.
 • Berufskraftfahrer dänemark gehalt.
 • Aik fotboll lediga jobb.
 • Introduktionsutbildning körkort malmö.
 • Wonder 2017 sverige.
 • Mario and luigi superstar saga 3ds.
 • Chio aachen programm.
 • Gurka vatten procent.
 • Neandertaler.
 • Stratosfären.
 • Mtb bayerwaldcross.
 • Fredskalla skötsel.
 • Postnord köping.
 • Linjett 37 for sale.
 • Roommate vägglampa.
 • Historik safari mac.
 • Europcar athens airport.
 • Percy nilsson bygg.
 • Webbkamera elgiganten.
 • Sdi conflict stages.
 • Direkt.
 • Therese johansson rojo hjalmar.
 • Blygdläppsförminskning risker.
 • Finger ur led.
 • Jakob dylan wife.
 • Exempel på direkt och indirekt kommunikation.
 • Cologne perfume eau de toilette.
 • Bio söderköping.
 • Längdutvidgningskoefficient betong.
 • The vampire diaries katherine.